обява


обява
същ. - обявление, разгласа, публикация, известие, съобщение, обнародване, оповестяване, афиш, реклама
същ. - плакат
същ. - антрефиле, бележка

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анонс — същ. съобщение, известие, обявление, обява, разгласа, публикация …   Български синонимен речник

  • антрефиле — същ. съобщение, известие, новина същ. обява, обявление, бележка …   Български синонимен речник

  • афиш — същ. обявление, публикация, плакат, обява, разгласа, реклама …   Български синонимен речник

  • бележка — същ. забележка, знак същ. мъмрене, обръщане внимание същ. оценка същ. мнение, коментар, критика, преценка същ. обява, обявление, известие, антрефиле …   Български синонимен речник

  • известие — същ. новина, вест, уведомление, предизвестие, хабер същ. съобщение, обявление, обява, публикация, комюнике, прокламация същ. антрефиле, бележка същ. съвет същ. известяване, уведомяване …   Български синонимен речник

  • манифест — същ. прокламация, обява, възвание, обръщение …   Български синонимен речник

  • обявление — същ. обява, разгласа, публикация, известие, съобщение, обнародване, оповестяване, афиш, реклама същ. плакат същ. антрефиле, бележка …   Български синонимен речник

  • плакат — същ. лозунг, надпис, обява, афиш същ. обявление …   Български синонимен речник

  • публикация — същ. издание, печатно произведение същ. обявление, разгласа, обява, обнародване, съобщение, оповестяване …   Български синонимен речник

  • разгласа — същ. обява, обявление, оповестяване, обнародване, публикация, съобщение …   Български синонимен речник